ALEJİ-2
Fiziksel Ürtiker
Fiziksel ürtiker nedir?; Bazı hastalarda ürtiker soğuk, vücudun ısınması ve terlemesi, basınç, güneş ışınları, basınçlı su, titreşim gibi fiziksel faktörler ile ortaya çıkabilir ya da bu fiziksel faktörler mevcut ürtiker hastalığını tetikleyebilir. Sadece yukarıdaki fiziksel faktörlere maruz kalındığında ürtiker gelişiyorsa bunlara fiziksel ürtiker denir. En sık görülen fiziksel ürtiker çeşitleri soğuk ürtikeri, sıcak ürtikeri (kolinerjik ürtiker), basınç ürtikeri, solar ürtiker (güneş alerjisi) ve dermografik ürtikerdir. Soğuk ürtikeri dışında diğer fiziksel ürtiker türleri genellikle masum ürtiker türüdür ve zamanla iyileşebilir. Genellikle zemininde ciddi bir hastalık veya alerjik hastalık yoktur. 

Fiziksel ürtiker tedavisi; Tüm ürtiker tiplerinde tedavi benzerdir. Tedavi için ürtiker anjioödem bölümünü okuyunuz.