ALEJİ-2
Anafilaksi
Anafilaksi nedir?; hayatı tehdit eden, ani başlangıçlı ve hızlı ilerleyen aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Anafilakside hastalık belirtileri bir den çok organda ve aynı anda gelişir.

Anafilaksi belirtileri; Belirtiler sıklık sırasına göre deri, alt ve üst hava yolları, kalp ve kan dolaşımı, mide ve barsak sisteminde ortaya çıkar. Anafilaksi belirtiler etkilenen organa göre değişkenlik gösterir. Anafillakside Deride; avuç içi, ayak tabanından saçlı deriye kadar yaygın kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık (ürtiker), yüz el ve ayaklarda şişme (anjioödem), alt ve üst hava yollarında; şişmeye bağlı tıkanma (larinks ödemi) ve hava yollarının daralmasına bağlı hırıltı, öksürük, nefes darlığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve nefeste durma, kalp ve dolaşım sisteminde; tansiyon düşmesine bağlı yüzde solma, çarpıntı, soğuk terleme, bulantı kusma, bayılma ve kalp durması (anafilaktik şok), mide barsak sisteminde karın ağrısı bulantı kusma görülür. 
 
Anafilaksi nedenleri; Anafilaksinin en sık nedenleri; ilaçlar, gıdalar, arı sokması ve lateks (kauçuk öz suyu)‘dir. İaçlardan; ağrı kesiciler, antibiyotikler, kas gevşeticiler, renkli film çekimlerinde damardan verilen ilen maddeler (rayokontrast madde), Gıdalardan ise; yumurta, yer fıstığı, soya, balık, kabuklu deniz ürüleri en sık anafilaksi nedenidir. Hastaların bir kısmında anafilaksi nedeni saptanamaz (idiyopatik anafilaksi) ya da anafilaksi hematolojik bir hastalığın (sistemik mastositoz) belirtisi olabilir. 
 
Anafilaksi tedavisi; Anafilaksi acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur tedavi edilmeyen hastalar kalp ve solunum durması nedeni ile kaybedilebilir. Anafilakside temel ilaç adrenalindir. Adrenalin anafilaksiyi tedavi eden yegane ilaçtır. Hastalığın şiddetine göre kas içi ya da damardan uygulanır. Acil serviste tedavisi tamamlanan hastalar 24 saat müşade altında tutulmalıdır. Taburcu olduktan sonra alerji polikliniklerinde anafilaksi nedeni araştırılır. Neden ortaya konulursa ve bu alerjenden uzak durulması durumunda anafilaksi tekrar etmez. Fakat ilaç, gıda, ve arı alerjisinde; kazayla aynı ilaçların reçete edilmesi, alerjisi olduğu besinin diğer gıdaların içinde farkında olmadan tüketilmesi, tekrar arı sokulmasına maruz kalınması durumlarında ya da idiyopatik anafilaksilerde anafilaksi tekrar edebilir. Bu gibi durumlar için hastalara kendi başlarına kullanabileceği adrenalin içeren otomatik enjektörler verilir (adrenalin oto enjektörü). Bu oto enjektörler ülkemizde yoktur fakat eczaneler birliği tarafından yurt dışından hastalarımıza tedarik edilir ve ne zaman, nasıl kullanacağı hakkında hastaya hekim tarafından anlatılır. Çünkü kullanımı çok pratikte olsa hastalar panik ile iğneyi parmaklarına batırabilir ve parmakta nekroz (doku ölümü =doku kaybı) ve yaralanma gibi istenmeyen etkiler oluşabilir.