ALEJİ-2
Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
Bağışıklık sistemi nedir?; Bağışıklık sistemi (İmmün sistem) enfeksiyonlarla, kanserle mücadele eden bir savunma sistemidir. Bu savunmada T ve B lenfosit, NK (doğal öldürücü ) hücreler başta olmak üzere birçok hücre ve serum kompleman proteinleri rol oynar. B lenfositler immünglobülin olarak adlandırılan antikorları (IgG, A, M, E) üreterek, NK ve T lenfositler ise enfeksiyon yapıcı canlıların (virüs ve bakteri) parçalanmasını sağlayarak, komplemanlar ise zararlı bakteri ve virusların T lenfositler tarafından parçalanmasını kolaylaştırarak enfeksiyonlarla mücadele eder. 
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları nelerdir?; Bağışıklık sistemi hastalıkları immün sistem hastalıkları olarakta bilinir. İmmün sistemin çalışmasındaki bozukluklar neticesinde gelişir. İmmün sistem aşırı çalışırsa alerjik hastalıklar ( alerjik rinit, alerjik astım, gıda alerjisi, ilaç alerjisi vs..) ve oto immün hastalıklar ( haşimato troiditi, vitiliğo, romatoit artrit ve lupus gibi romatizmal hastalıklar ) gelişebilir. immün sistemin eksik çalışmasında ise enfeksiyon hastalıklarına ve kansere yatkınlık ortaya çıkar. Antikor ve serum konmpleman proteinleri eksik olduğunda genellikle orta kulak iltihabı (otit), sinüzit, zatüre (pnömoni), uzun süren ishal (kronik diyare=gastroenterit ), menenjit, kemik iltihabı (osteomiyelit) gibi sık tekrar eden ve uzun süre antibiyotik kullanımı gerektiren enfeksiyonlar gelişir. NK ve T lenfosit eksikliklerinde ise fırsatı enfeskiyon dediğimiz ağır viral enfeksiyonlar ve mantar enfeksiyonları (ağır menenjit, akciğer abseleri, ağır ishal ) gelişir. Bunlar ağır bağışıklık sistemi hastalıklarıdır ve çoğu bebeklik döneminde başlar ve tedavi edilmez ise hastalar kaybedilir. Bu tıbbi bilgilerden sonra kimlerde bağışıklık sistemi enfeksiyonları kimlerde düşünülmeli şü şekilde özetlenebilir;

 1. Yılda 4 veya daha fazla sayıda antibiyotik kullanımı gerektiren solunum ve/veya GIS enfeksiyonu (otit, sinüzit, pnömoni, gastroenterit)

 2. Uzun süreli veya parenteral (damardan yada kabadan) antibiyotik kullanımı gerektiren enfeksiyonlar

 3. Ciddi bakteriyel enfeksiyon (osteomyelit, menenjit, sepsis).