Hakkımda Banner
Bilimsel Eserlerim
AI. SCI Tarafından Taranan Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. M Ünsel, A Sin, Ö Ardeniz, N Erdem, R Ersoy, O Gülbahar, N Mete, A Kokuludağ. New Onset Egg Allergy in an Adult. J Investig Allergol Clin Immunol 2007;17:55-8. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
A2. M Ünsel, N Mete, Ö Ardeniz, S Göksel, R Ersoy, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. The Importance of Nasal Provocation Test in The Diagnosis of Natural Ruber Latex Allergy. Allergy. 2009 Jun;64(6):862-7. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
A3. M Ünsel, Ö Ardeniz, N Mete, R Ersoy, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. Food Allergy Due to Olive. J Investig Allergol Clin Immunol 2009;19(6):497-499. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
A4. Ö Ardeniz, ÖK Başoglu, F Günşar, M Ünsel, S Bayraktaroğlu, N Mete, O Gülbahar, A Sin. Clinical and Immunological Analysis of 23 Adult Patients  with Common Variable Immunodeficiency. J Investig Allergol Clin Immunol 2010;20(3):222-236. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
A5. M Ünsel, N Mete, Ö Ardeniz, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. Diagnostic Value of  Specific IgE Analysis in Latex Allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2012;158(3):281-287.
 Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
A6. N Mete, R Ersoy, O Gulbahar, O Ardeniz, A Sin, M Ünsel, A Kokuludağ. Desensitization Effect of Preseasonal Seven-Injection Allergoid Immunotherapy with Olive Pollen on Basophil Activation: The Efficacy of Olive Pollen-Specific Preseasonal Allergoid Immunotherapy on Basophils. Int Arch Allergy Immunol. Int Arch Allergy Immunol. 2012;159(1):75-82.  Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
AII. SCI dışı uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
A7.  M. Ünsel, Ö. Ardeniz. A hidden food allergen: soy. Hypersensitivity 2014;2:1.  Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
B1. M. Ünsel, Ö. Ardeniz. A hidden food allergen: soy. EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress. Özet bildiri kitabı, 175, Milan, Italya, Haziran 2013 
 
B2. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, N.M. Gökmen. An adult-onset egg allergy. EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress. Özet bildiri kitabı, 212, Milan, Italya, Haziran 2013. 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
 
M. Ünsel, A. Z. Sin. Kalp-Damar Hastalıkları ve Hipertansiyonda Astım. Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım 2014. Editör Osman Şener. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
D1. M. Ünsel, A Çakır, Y  Kaya, F. Ö. Ardeniz. Çaşır otu allerjisi/Food allergy due to Ferula. Asthma Allergy Immunol 2011;9:166-168. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
D2. M. Ünsel, F. Ö Ardeniz, N Mete, A. Z. Sin. Are ACE inhibitors realy safe in the patients receiving venom immunotherapy? / ACE inhibitörleri venom immünoterapisi alan hastalarda gerçekten güvenli midir? Asthma Allergy Immunol 2012;10(2):100-103.  Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
D3. M. Ünsel., "Alerjik Hastalıkların Tanısında Spesifik Alerjenlerle Yapılan Solunumsal Testler", Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics 2012;5(2):30-35. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
  
D4. R. Ersoy, M. Ünsel, F. Ö. Ardeniz, O. Gülbahar, N. Mete, A. Z. Sin, A. Kokuludağ., Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü. Asthma Allergy Immunol 2012;10:143-148. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
D5. M. Ünsel. Anjioödem. Klinik Tıp Bilimleri 2013;1:28-32. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
D6. M. Ünsel. Ö. Ardeniz, N.M. Gökmen. An adult-onset egg allergy. Asthma Allergy Immunol 2013;11:128-130. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
D7. M. Ünsel. Korener stent alerjisi. Türkiye Klinikleri J Cardiology-Special Topics 2013;6:80-82. Eseri Görüntülemek İçin Tıklayınız...
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
E1. M. Ünsel,  A.Z.Sin, N. Erdem, R. Ersoy, O. Gülbahar, N. Mete, F. Sebik. Erişkin yaşta başlayan bir yumurta alerjisi olgusu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,53,İzmir, Ekim 2005. 
 
E2. N. Erdem, O.Gülbahar, A.Z. Sin, M. Ünsel, N. Mete, A. Kokuludağ, F.Sebik. İzmir’de yaşayan öğretmenlerde alerjik rinit ve astım prevalansı. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,28, İzmir, Ekim 2005.
 
E3. R. Ersoy, N.Erdem, A.Sin, M. Ünsel, A. Kokuludağ, F.Sebik. Susama  bağlı gelişen bir anafilaksi olgusu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,54,İzmir, Ekim  2005.
 
E4. R. Ersoy, A.Sin, N.Erdem, M. Ünsel, O. Gülbahar, F. Sebik.  Ege bölgesinde  bulunan selvi poleninin klinik etkisi var mı? XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,32,İzmir, Ekim  2005.
 
E5. N.K.Hüdaverdi, N.M.Gökmen, R.Ersoy, Ö. Ardeniz, M.Ünsel, O.Gülbahar, A.Sin, F. Sebik, A. Kokuludağ. Kuşburnuna bağlı gıda alerjisi. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,39,Antalya, Kasım 2006. 
 
E6. M. Ünsel, N.M. Gökmen, Ö. Ardeniz, R. Ersoy, A.Z.Sin, O.Gülbahar, A. Kokuludağ. Zeytin alerjisi. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,79, Antalya, Ekim 2007.
 
E7. R. Ersoy, N. Mete Gökmen, A.Z. Sin, O. Gülbahar, M.Ünsel, A. Kokuludağ. Hurmaya bağlı gelişen uvula ödemi olgusu. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,77, Antalya, Ekim 2007. 
 
E8. N. Mete Gökmen, R. Ersoy, O.Gülbahar, A. Sin, Ö. Ardeniz, M.Ünsel, A. Kokuludağ. Zeytin poleni tekli duyarlı hastalarda allergoid immünoterapinin klinik ve immünolojik etkinliği. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 52, Antalya, Ekim 2007.
 
E9. M.Ünsel, N. Mete Gökmen, Ö. Ardeniz, R. Ersoy, A. Sin, O.Gülbahar, A. Kokuludağ. Lateks alerjisi tanısında nazal provokasyon testi. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 68, Antalya, Ekim 2007.
 
E10. M. Ünsel, N. Mete Gökmen, Ö. Ardeniz, A. Sin, O. Gülbahar, A.Kokuludağ. Lateks alerjisi tanısında spesifik IgE analizinin önemi. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,81,Antalya, Kasım 2009.
 
E11. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, R. Gen, A. Çakar, Y. Kaya. Çaşır’a bağlı gıda alerjisi. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,96, Antalya, Kasım 2009.
 
E12. S. Demiral Sezer, A. Özveren, M. Hakan Akyurt, M. Ünsel, G.Sop. İntersitisyel akciğer hastalığı ile karışan sık değişken immün yetmezlikli olgu. XII. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2010.
 
E13 M. Ünsel. Kronik spontan ürtikerde omalizumab. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,83, Antalya, Kasım 2013.